Od5 What's up? Unit 3:11 alla

Övningen är skapad 2016-01-12 av Annki75. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • was born föddes
 • coast kust
 • middle-class medelklass
 • study studera
 • law juridik, lag
 • lawyer advokat
 • take part in delta i
 • against mot
 • return återvända
 • encourage uppmuntra
 • instead istället
 • clothes kläder
 • violence våld
 • went on hunger strike började hungerstrejka
 • would die skulle dö
 • follow följa
 • important viktig
 • different olika
 • know, knew veta, visste
 • go, went åka, åkte
 • independent oberoende
 • together tillsammans

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-up-unit-3-11-alla.5577989.html

Dela