Od5 What's up? Unit 3:10 alla

Övningen är skapad 2016-01-12 av Annki75. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • how much is/are? vad kostar
 • here you are varsågod
 • tight trång
 • bigger ones några större
 • comfortable bekväm
 • than än
 • rupee rupie
 • pure ren
 • I'm afraid not tyvärr inte
 • hang on vänta lite
 • gorgeous jätteläcker
 • tiny liten
 • hand-made handgjord
 • madam frun
 • gift present
 • wrap slå in
 • pardon? hursa?
 • tall lång
 • short kort
 • young ung
 • old gammal
 • expensive dyr
 • ugly ful

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-up-unit-3-10-alla.5577946.html

Dela