Od5 What's Up Unit 2:8 alla (5A)

Övningen är skapad 2015-11-25 av Annki75. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • New Zealand Nya Zeeland
 • guys killar
 • push knuffa
 • fall, fell falla, föll
 • section avdelning
 • I'm afraid är jag rädd
 • lots of things massor
 • see, saw se, såg
 • where toy say där ni såg
 • tell, told berätta, berättade
 • be quiet var tyst
 • sound like låta som
 • do you mind if har ni något emot att
 • not at all inte alls
 • go ahead varsågod
 • visit ti besök i
 • actually faktiskt
 • come, came komma, kom
 • wedding bröllop
 • go, went åka, åkte
 • a few years ago för ett par år sedan
 • on business i affärer
 • take, took ta, tog
 • a day off en ledig dag
 • to see för att se
 • whale val
 • dolphin delfin
 • seal säl
 • amazing fantastisk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-up-unit-2-8-alla-5a.5440231.html

Dela