OD5 What's up? Unit 2:5 alla

Övningen är skapad 2015-08-16 av Annki75. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kind of slags
 • TV shows tv-program
 • do you get har ni
 • films filmer
 • science fiction science fiction
 • fantasy fantasyfilmer
 • favourite ones favoriter
 • like som
 • outdoor scenes utomhusscener
 • real locations verkliga platser
 • reality shows dokusåpor
 • those de där
 • a good laugh jättekul
 • ignore him strunta i honom
 • prefer föredra
 • documentaries doumentärer
 • about om
 • wildlife vilda djur
 • which som
 • interesting intressanta
 • programme program
 • I'd love to be jag skulle vilja vara
 • pop star popstjärna
 • boy band pojkband
 • call yourselves kalla er
 • cone strut
 • girl flicka
 • tonight ikväll
 • find hitta
 • best bäst
 • I quite agree jag håller helt med
 • I don't agree jag håller inte med
 • what's the film called? vad heter filmen?
 • what's it about? vad handlar den om?
 • who's in it? vem är med i den?
 • what's it like? hur är den?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-up-unit-2-5-alla.4625518.html

Dela