Od5 What's Up? Unit 1:2 läxa

Övningen är skapad 2015-09-07 av Annki75. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lie ligga
 • towel handduk
 • kite drake
 • melt smälta
 • watch titta på
 • drip droppa
 • everywhere överallt
 • high högt
 • mind those people akta de där människorna
 • sunbathe solbada
 • are you alright? är du ok?
 • what a mess! vilken röra!
 • clumsy klumpig
 • make a sandcastle göra ett sandslott
 • stay bo
 • I'm afraid tyvärr
 • already redan
 • spring vår
 • autumn höst
 • season årstid
 • fall, fell ramla, ramlade

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-up-unit-1-2-laxa.4748795.html

Dela