Od5 What's up? Unit 1:2 Alla

Övningen är skapad 2015-08-14 av Annki75. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lie ligga
 • towel handduk
 • fly flyga
 • kite drake
 • hold hålla
 • ice cream glass
 • melt smälta
 • watch titta på
 • drip droppa
 • everywhere överallt
 • high högt
 • mind those people akta de där människorna
 • trip snubbla
 • fall, fell ramla, ramlade
 • sunbathe solbada
 • land landa
 • are you alright? är du ok?
 • what a mess! vilken röra!
 • use använda
 • clumsy klumpig
 • back home där hemma
 • make a sandcastle göra ett sandslott
 • let me låt mig
 • stay bo
 • get hämta
 • lunch lunch
 • I'm afraid tyvärr
 • already redan
 • next nästa
 • spring vår
 • autumn höst
 • season årstid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-up-unit-1-2-alla.4625170.html

Dela