Od5 What's up? Intro Alla ord

Övningen är skapad 2015-08-14 av Annki75. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • välkommen welcome
 • hade had
 • Storbritannien Britain
 • sista last
 • båttur boat trip
 • har inte sett haven't seen
 • bli sjösjuk get seasick
 • sover is asleep
 • på däck on deck
 • hela dagen all day
 • svära swear
 • som en pirat like a pirate
 • förvara have
 • bur cage
 • hytt cabin
 • alla everybody
 • läsa tidningen read the newspaper
 • diska do the washing up
 • fint nice
 • ganska quite
 • varmt, hett hot
 • det blir it's going to be
 • molningt cloudy
 • blåsigt windy
 • hur blir vädret? what's the weather forecast?
 • mycket a lot
 • kyligare cooler
 • stanna kvar ombord stay on board
 • fixa fix
 • några a few
 • ta med take
 • matsäck packed lunch
 • matrester left-overs
 • yesterday's tea gårdagens kvällmat
 • igår yesterday
 • föreslå suggest
 • låna borrow
 • metspö fishing-rod
 • fånga get
 • genomblöt soaked
 • what's the weather like? hur är vädret?
 • det snöar it's snowing
 • kallt it's cold
 • det regnar it's raining

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-up-intro-alla-ord.4625087.html

Dela