Od5 Spotlight "What are you doing?" Mindre

Övningen är skapad 2019-05-06 av Annki75. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • humans människor
 • oil olja
 • coal kol
 • petrol bensin
 • air luft
 • factory, factories fabrik, fabriker
 • pollution förorening
 • cut down hugga ned
 • turn off lights släcka ljuset
 • aluminium can alumiliumburk
 • plastic bottle plastflaska
 • less mindre
 • second-hand begagnad
 • turn off the tap vrida av kranen
 • endangered utrotningshotad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-spotlight-what-are-you-doing-mindre.9064231.html

Dela