Od5 Spotlight Toffee apples or Bombs... Större

Övningen är skapad 2019-02-11 av Annki75. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stick pinne
 • careful försiktig
 • break bryta av
 • teaspoon tesked
 • tablespoon matsked
 • wooden av trä
 • dissolve smälta
 • stir in röra ned
 • reach
 • mixture blandning
 • should bör
 • while medan
 • dip doppa
 • cover täcka över
 • sticky seg
 • leave lämna
 • keep behålla
 • safety säkerhet
 • matches tändstickor
 • has been lit har tänts
 • still fortfarande
 • explode explodera
 • indoors inomhus
 • adult vuxen
 • sparkler tomtebloss

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-spotlight-toffee-apples-or-bombs-storre.8890762.html

Dela

Annonser