Od5 Spotlight Toffee apples or Bombs... mindre

Övningen är skapad 2019-02-11 av Annki75. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stick pinne
 • careful försiktig
 • break bryta av
 • teaspoon tesked
 • tablespoon matsked
 • reach
 • while medan
 • leave lämna
 • keep behålla
 • safety säkerhet
 • matches tändstickor
 • still fortfarande
 • indoors inomhus
 • adult vuxen
 • sparkler tomtebloss

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-spotlight-toffee-apples-or-bombs-mindre.8890783.html

Dela