Od5 Spotlight Time for a break! Större

Övningen är skapad 2018-09-17 av Annki75. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • break rast
 • neither varken eller
 • centre of the city centrum
 • so far from så långt ifrån
 • stadium stadion
 • brilliant strålande
 • suppose anta
 • saw såg
 • see se
 • last year i fjol
 • seldom sällan
 • think about tycka om
 • department store varuhus
 • all night hela natten
 • especially särskilt
 • visit besöka
 • sounds låter
 • too many för många
 • clean ren
 • traffic jam trafikstockning
 • bell ringklocka
 • That's too bad! Vad tråkigt!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-spotlight-time-for-a-break-storre.8395371.html

Dela