Od5 Spotlight Time for a break! Mindre

Övningen är skapad 2018-09-17 av Annki75. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • neither varken eller
 • centre of the city centrum
 • so far from så långt ifrån
 • brilliant strålande
 • suppose anta
 • saw såg
 • last year i fjol
 • think about tycka om
 • all night hela natten
 • especially särskilt
 • visit besöka
 • too many för många
 • traffic jam trafikstockning
 • bell ringklocka
 • That's too bad! Vad tråkigt!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-spotlight-time-for-a-break-mindre.8395482.html

Dela