Od5 Spotlight Stonehenge Större

Övningen är skapad 2019-04-29 av Annki75. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • environment miljö
 • rubbish skräp
 • wildlife djurlivet
 • most famous mest berömd
 • ancient forntida
 • was built byggdes
 • scientist forskare
 • believe tro
 • druid keltisk präst
 • get healed bli botad
 • hospital sjukhus
 • human skeleton människoskelett
 • discover upptäcka
 • died of dog av
 • cure bota
 • plain slätt
 • visitor besökare
 • either...or antingen...eller
 • walking boot vandringskänga
 • cathedral katedral
 • the highest den högsta
 • plenty of massor av
 • crowd folkträngsel
 • explore utforska
 • village by

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-spotlight-stonehenge-storre.9052222.html

Dela