Od5 Spotlight Mary's summer vacation Större

Övningen är skapad 2018-11-19 av Annki75. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vacation lov
 • hope hoppas
 • visit besöka
 • grandparents mor- eller farföräldrar
 • healthy frisk
 • are, were är, var
 • look, looked ser ut, såg ut
 • take, took ta, tog
 • fly, flew flyga, flög
 • I got the fright of my life! Jag fick mitt livs chock!
 • scared skrämd
 • think, thought tänka, tänkte
 • all the time hela tiden
 • himself sig själv
 • aunt moster
 • uncle morbror
 • hang out vara tillsammans med
 • a few några
 • round rund
 • as cute as a button söt som socker
 • sad sorglig
 • build bygga
 • paid for betalade för
 • nearly nästan
 • another ännu en

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-spotlight-marys-summer-vacation-storre.8691542.html

Dela