Od5 Spotlight Mary's summer vacation Mindre

Övningen är skapad 2018-11-19 av Annki75. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vacation lov
 • hope hoppas
 • visit besöka
 • grandparents mor- eller farföräldrar
 • are, were är, var
 • look, looked ser ut, såg ut
 • take, took ta, tog
 • fly, flew flyga, flög
 • I got the fright of my life! Jag fick mitt livs chock!
 • scared skrämd
 • think, thought tänka, tänkte
 • a few några
 • round rund
 • sad sorglig
 • nearly nästan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-spotlight-marys-summer-vacation-mindre.8691553.html

Dela