Od5 Spotlight Guy Fawkes and Bonfire Night Större

Övningen är skapad 2019-02-07 av Annki75. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bonfire brasa
 • fifth femte
 • be forgot glömmas bort
 • try, tried försöka, försökte
 • blow up spränga i luften
 • queen drottning
 • kind, kinder snäll, snällare
 • decide bestämma
 • be successful lyckas
 • found out upptäckte
 • send, sent skicka, skickat
 • soldier soldat
 • find, found hitta, hittade
 • later senare
 • was killed dödades
 • light, lit tända, tände
 • since then sedan dess
 • ask for be om
 • use använda
 • firework fyverkeripjäs
 • burn bränna
 • huge jättestor
 • usually vanligtvis
 • soup soppa
 • It had to do with Det handlade om

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-spotlight-guy-fawkes-and-bonfire-night-storre.8870791.html

Dela