Od5 Spotlight Asking the way större

Övningen är skapad 2018-11-12 av Annki75. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • town stad
 • first time första gången
 • car park bilparkering
 • more fler
 • I'll jag ska
 • woman kvinna
 • ask for directions fråga efter vägen
 • continue fortsätta
 • along längs
 • turning tvärgata
 • on the left till vänster
 • cross over gå över
 • You're welcome! Det var så lite så!
 • place ställe
 • excellent utmärkt
 • Indian indisk
 • opposite mittemot
 • past förbi
 • earlier tidigare
 • turn to vända sig mot
 • pavement trottoar
 • outside utanför
 • roundabout rondell
 • done färdig
 • Nice try! Bra försök!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-spotlight-asking-the-way-storre.8663928.html

Dela