Od5 Spotlight Asking the way mindre

Övningen är skapad 2018-11-12 av Annki75. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • town stad
 • first time första gången
 • I'll jag ska
 • woman kvinna
 • ask for directions fråga efter vägen
 • continue fortsätta
 • You're welcome! Det var så lite så!
 • place ställe
 • excellent utmärkt
 • opposite mittemot
 • earlier tidigare
 • pavement trottoar
 • outside utanför
 • done färdig
 • Nice try! Bra försök!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-spotlight-asking-the-way-mindre.8663978.html

Dela