Od5 Lee's big day

Övningen är skapad 2019-03-17 av Annki75. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blow out blåsa ut
 • candle ljus
 • make a wish önska sig något
 • take a deep breath ta ett djupt andetag
 • secret hemlighet
 • all I can say allt jag kan säga
 • something to do with något att göra med
 • rip off riva loss
 • text sms:a
 • is working fungerar
 • wrap up slå in
 • package paket
 • shake skaka
 • carefully försiktigt
 • sour sur
 • remind påminna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-lees-big-day.8955667.html

Dela