Od5 Doggie disaster: part one större

Övningen är skapad 2019-04-08 av Annki75. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • disaster olycka
 • got up steg upp
 • feel, felt känna sig, kände sig
 • cheerful glad
 • leave, left lämna, lämnade
 • quietly lugnt
 • still asleep fortfarande sov
 • woods skog
 • happily lyckligt
 • was delighted blev jätteglad
 • snap knäppa
 • be in pain ha ont
 • broken trasig
 • was hurt skadad
 • bleed blöda
 • limp halta
 • badly illa
 • by this time vid det här laget
 • worried orolig
 • breathe andras
 • heavy tung
 • familiar bekant
 • lay lade
 • close one's eyes blunda
 • to be continued fortsättning följer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-doggie-disaster-part-one-storre.9025668.html

Dela