Od5 Doggie disaster: part one mindre

Övningen är skapad 2019-04-08 av Annki75. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • disaster olycka
 • feel, felt känna sig, kände sig
 • leave, left lämna, lämnade
 • quietly lugnt
 • still asleep fortfarande sov
 • woods skog
 • be in pain ha ont
 • broken trasig
 • bleed blöda
 • limp halta
 • worried orolig
 • breathe andas
 • heavy tung
 • lay lade
 • to be continued fortsättning följer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-doggie-disaster-part-one-mindre.9025706.html

Dela