Od4 Who's that?

Övningen är skapad 2017-09-26 av Annki75. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Who's that? Vem är det där?
  • uncle farbror, morbror
  • auntie faster, moster
  • great jättetrevlig
  • cousin kusin
  • crazy galen, knäpp
  • twenty-one tjugoett
  • thirty trettio
  • forty fyrtio
  • fifty femtio

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od4-whos-that.7594424.html

Dela