Od4 What sports do you like? Stor

Övningen är skapad 2018-01-30 av Annki75. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • what sports vilka sporter
 • do you like tycker du om
 • love älskar
 • when när
 • beat slår
 • I don't like it jag tycker inte om det
 • it's so boring det är så tråkigt
 • but men
 • you have to be careful man måste vara försiktig
 • there are det finns
 • lots of många
 • sharks hajar
 • I go swimming jag går och simmar
 • on Tuesdays på tisdagar
 • favourite favorit
 • football fotboll
 • for the school för skolan
 • practise tränar
 • Mondays måndagar
 • Fridays fredagar
 • just like dad precis som pappa
 • Wednesday onsdag
 • Thursday torsdag
 • Saturday lördag
 • Sunday söndag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od4-what-sports-do-you-like-stor.8000504.html

Dela