Od4 We all live in the USA större

Övningen är skapad 2018-05-08 av Annki75. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • drive köra
 • to the mountains upp i bergen
 • tent tält
 • woods skog
 • in the winter på vintern
 • famous känd
 • prison fängelse
 • island ö
 • anymore längre
 • today idag
 • there dit
 • the largest den största
 • city stad
 • sometimes ibland
 • rich rik
 • people människor
 • map karta
 • tell berätta
 • huge jättestor
 • with med
 • sometimes ibland
 • take a walk ta en promenad
 • weather väder
 • watch titta på
 • far away långt borta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od4-we-all-live-in-the-usa-storre.8228484.html

Dela