Od4 We all live in the USA mindre

Övningen är skapad 2018-05-08 av Annki75. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • drive köra
 • famous känd
 • prison fängelse
 • island ö
 • today idag
 • city stad
 • sometimes ibland
 • people människor
 • map karta
 • tell berätta
 • with med
 • sometimes ibland
 • weather väder
 • watch titta på
 • far away långt borta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od4-we-all-live-in-the-usa-mindre.8228502.html

Dela