Od4 Vikingatiden

Övningen är skapad 2018-02-08 av Annki75. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hövdingar Småkungar eller storbönder med mycket makt.
 • hird En grupp krigare som frivilligt ansluter sig till en hövding.
 • historisk källa Bevis och information om historisk period. Kan vara ett föremål, en bild, en byggnad eller skriftlig källa.
 • materiell källa Föremål, byggnad eller något annat som går att ta på.
 • tolkning Det historiker gör när de försöker lista ut och få fram så mycket kunskap som möjligt från olika historiska källor.
 • långhus Husen som byggdes under järnåldern.
 • tinget En plats där man höll möten. Där samlades fria män från olika ätter. Vid tinget försökte man lösa tvister tillsammans, som en domstol.
 • järnmalm sten som innehåller mycket av metallen järn
 • självhushåll Då skapar man allt man behöver själv där man bor; odlar det man äter och gör kläder av djurhudar och ull eller lin.
 • avverka Ett annat ord för att hugga ner träd.
 • plogen Användes när bonden skulle plöja åkern.
 • ätt Ungefär detsamma som släkt.
 • bruka jord Med det menas att bonden använde jorden till att odla grödor eller som betesmarker till sina husdjur.
 • kolt En lång tröja som alla hade som barn. Pojkar och flickor var klädda precis på samma sätt.
 • trälar Var slavar som husbonden ägde.
 • vikingatåg Kallas det när vikingarna reste med sina skepp till främmande riken för att handla med varor eller plundra.
 • handelsmän Var män som bytte till sig eller köpte olika varor.
 • handelsplatser kunde vara stora städer som Konstantinopel men även mindre byar som låg vid kuster eller floder där man handlade med varor
 • kloster Var vanliga i de kristna rikena som vikingarna kom till. Där levde munkar och nunnor.
 • navigera Kallas det för när man på olika sätt försöker hitta rätt väg till sjöss.
 • skeppsbrott Då har skeppet eller fartyget gått på rund eller brutits sönder på annat sätt.
 • förliser Gör skeppet om det försvinner till havs, alltså sjunker till botten.
 • Danelagen Så kallades östra England under vikingatiden eftersom danska vikingar hade erövrat områdena där.
 • Särkland Så kallades de muslimska länderna som låg söder om Svarta havet och runt Kaspiska havet.
 • Gårda rike Var vikingarnas namn på de västra delarna av Ryssland. Betyder "landet med de många städerna".
 • kristendomen Under vikningatiden var de allra flesta människor i stora delar av Europa kristna.
 • Väringar Kallas de vikingar som reste till Konstantinopel och blev soldater hos den östromerske kejsaren.
 • handel Kallas allt det som människor gör när de byter, köper och säljer varor till varandra.
 • hantverkare Kallas den som skapar något med händerna. Det kan till exempel vara en båtbyggare eller en smed.
 • salt Var en viktig handelsvara under vikingatiden. Det användes för att bevara maten och hindra den från att ruttna.
 • skapelseberättelsen Förklarar hur jorden blev till och hur människorna kom hit. En sådan berättelse finns i nästan alla religioner.
 • vetenskapen Undersöker naturen och prövar hypoteser och teorier om hur t.ex. jorden skapades genom Big Bang.
 • asagudarna så kallas vikingatidens gudar, t. ex. Tor, Oden och Freja.
 • Blot När vikingarna offrade djur och saker till asagudarna.
 • Kulthus Så kallas husen där vikingarna bad till gudarna.
 • missionär Kallas den som reser runt och försöker att övertyga andra att byta religion.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od4-vikingatiden.8032857.html

Dela