Od4 Vikingatiden Öva

Övningen är skapad 2018-02-08 av Annki75. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • historisk källa Bevis och information om historisk period. Kan vara ett föremål, en bild, en byggnad eller skriftlig källa.
 • materiell källa Föremål, byggnad eller något annat som går att ta på.
 • långhus Husen som byggdes under järnåldern.
 • ätt Ungefär detsamma som släkt.
 • kolt En lång tröja som alla hade som barn. Pojkar och flickor var klädda precis på samma sätt.
 • trälar Var slavar som husbonden ägde.
 • vikingatåg Kallas det när vikingarna reste med sina skepp till främmande riken för att handla med varor eller plundra.
 • handelsmän Var män som bytte till sig eller köpte olika varor.
 • Danelagen Så kallades östra England under vikingatiden eftersom danska vikingar hade erövrat områdena där.
 • Särkland Så kallades de muslimska länderna som låg söder om Svarta havet och runt Kaspiska havet.
 • Gårda rike Var vikingarnas namn på de västra delarna av Ryssland. Betyder "landet med de många städerna".
 • kristendomen Under vikningatiden var de allra flesta människor i stora delar av Europa kristna.
 • asagudarna Så kallas vikingatidens gudar, t. ex. Tor, Oden och Freja.
 • blot När vikingarna offrade djur och saker till asagudarna.
 • runor De bokstäver vikingarna använde för att rista meddelanden på trästaver, näverbitar eller i sten.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od4-vikingatiden-ova.8032859.html

Dela