Od4 How old are you?

Övningen är skapad 2017-09-12 av Annki75. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • how hur
  • old gammal
  • are you är du
  • I'm not det är jag inte
  • this is det här är
  • he han
  • she hon
  • months månader
  • the same samma
  • how about hur är det med

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od4-how-old-are-you.7504379.html

Dela

Annonser