Od4 A sunny holiday STÖRRE

Övningen är skapad 2018-03-12 av Annki75. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a sunny holiday en solig semester
 • stay at bo på
 • sit on the beach sitta på stranden
 • paint måla
 • picture tavla
 • yellow sun gul sol
 • green grön
 • wear ha på sig
 • pink rosa
 • listen to music lyssna på musik
 • read a book läsa en bok
 • What are you doing? Vad gör du?
 • where var
 • over there där borta
 • palm tree palm
 • good at bra på
 • look like se ut som
 • airplane flygplan
 • need behöva
 • cloud moln
 • why varför
 • behind bakom
 • rain regna
 • horse häst
 • flower blomma

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od4-a-sunny-holiday-storre.8120339.html

Dela