Annonser


Nyckelfraser inför det muntliga provet i engelska

Övningen är skapad 2017-11-14 av zusanne. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag håller med dig I agree with you
 • jag tycker så med I think so too
 • du har rätt you are right
 • jag tycker det är en bra ide I think it's a good idea
 • jag skulle verkligen hålla med där I'd certainly go along with that
 • det är jag verkligen för I'm definitely for it
 • det är sant that's true
 • jag håller verkligen med dig I couldn't agree with you more
 • jag håller inte med dig I don't agree with you
 • jag tycker att det är en dålig idé I think it's a bad idea
 • jag är verkligen emot det I'm definitely against it
 • det är rena struntpratet that's sheer nonsense
 • skitsnack, struntprat rubbish
 • jag ser inte poängen med det I don't see the point of that
 • det är inte poängen that's not the point
 • det är inte det jag menar that's not what I'm saying
 • jag protesterar/håller inte med I object
 • nej, jag är ledsen men no, I'm sorry but
 • det är verkligen oacceptabelt that is quite unacceptable
 • jag kan inte acceptera det I can't accept that
 • det är sant, men that's true, but
 • ja, naturligtvis, men yes, of course, but
 • ja, kanske yes, perhaps
 • jag håller delvis med I agree to a certain extent
 • ja, men å andra sidan yes, but on the other hand
 • faktiskt actually
 • ja, men tycker du inte att yes, but don't you think that
 • så som jag ser det... as I see it...
 • så vitt jag vet... as far as I'm concerned
 • personligen så tycker jag att personally I think that
 • enligt min åsikt in my opinion
 • saken är att the point is that
 • som jag ser det as I see it
 • det jag säger är... what I'm saying is...
 • personligen så tror jag att... personally I think that...
 • skulle jag kunna få säga någonting may I say something
 • jag har bara en sak till att... I have just one more thing to...
 • som jag sa så... as I was saying
 • snälla låt mig få avsluta please let me finish
 • jag skulle vilja tillägga I would like to add

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nyckelfraser-infor-det-muntliga-provet-i-engelska.7791982.html

Dela