Nyckel 9 stycke 6 tummennetut

Övningen är skapad 2020-02-14 av teemusurfplatta. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • järjestää fixa
 • kesätyö ett sommarjobb
 • onni en tur
 • istua sitta
 • ilmoitus en annons
 • ilmoittaa annonsera
 • harvoin sällan
 • etsiä esiin söka upp
 • paikka ett ställe
 • tehdä aloita ta initiativ
 • löytää hitta
 • vihje ett tips
 • tuttu en bekant
 • pyytää be
 • eteenpäin vidare
 • mielellään gärna
 • tarkistaa kolla
 • valmistautunut förberedd
 • yksinkertainen enkel
 • pidä silmällä håll koll
 • kohtelias artig
 • sesonki en säsong
 • uimapaikka en badplats
 • pari ett par
 • laki en lag
 • päteä gälla
 • mahdollisuus en chans
 • todistus ett betyg
 • ennen kaikkea framför allt
 • saada kokoon tjäna ihop
 • tehdä kesätöitä sommarjobba
 • oppia lära sig
 • työelämä arbetsliv
 • kokemus en upplevelse
 • koulutus en utbildning
 • viikonloppu, pyhäpäivä en helg
 • loma ett lov
 • lopuksi till slut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nyckel-9-stycke-6-tummennetut.9637969.html

Dela