Nyckel 7: Stycke 7 I biljettluckan

Övningen är skapad 2021-05-04 av KaisaL. Antal frågor: 61.
Välj frågor (61)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en biljettlucka, -luckan, -luckor, -luckorna lippuluukku
 • ha, har, hade, haft olla, omistaa
 • en diskussion, -en, -er, -erna keskustelu
 • med sina föräldrar vanhempiensa kanssa
 • fråga, frågar, frågade, frågat kysyä
 • hälsa, hälsar, hälsade, hälsat på tervehtiä, vierailla
 • tycka, tycker, tyckte, tyckt om pitää
 • resa, reser, reste, rest matkustaa
 • ensam, ensamt, ensamma yksin
 • säga, säger, sade, sagt sanoa
 • , går, gick, gått käydä, mennä
 • om jos
 • komma, kommer, kom, kommit tulla
 • vänta, väntar, väntade, väntat på odottaa
 • en järnvägsstation, -en, -er, -erna rautatieasema
 • lova, lovar, lovade, lovat luvata
 • möta, möter, mötte, mött tavata
 • knappast tuskin
 • köpa, köper, köpte, köpt ostaa
 • en biljett, biljetten, biljetter, biljetterna lippu
 • kunna, kan, kunde, kunnat osata, voida
 • hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt auttaa
 • , får, fick, fått saada
 • javisst kyllä, ehdottomasti
 • vilja, vill, ville, velat haluta, tahtoa
 • en tur- och returbiljett menopaluulippu
 • en enkelbiljett, -en, -er, -erna yhdensuuntainen lippu
 • åka, åker, åkte, åkt mennä, ajaa, matkustaa
 • vid niotiden yhdeksän aikaan
 • för mig minulle
 • vara, är, var, varit olla
 • under 15 år alle 15-vuotias
 • nån rabatt jotain alennusta
 • se, ser, såg, sett nähdä
 • lediga platser vapaita paikkoja
 • till exempel esimerkiksi
 • ett tåg, tåget, tåg, tågen juna
 • anlända, anländer, anlände, anlänt saapua
 • en restid, -tiden, -tider, -tiderna matkustusaika
 • en minut, minuten, minuter, minuterna minuutti
 • ett ungdomspris, -prisen, -priser, -priserna nuorisohinta
 • tillbaka takaisin
 • avgå, avgår, avgick, avgått lähteä
 • Det passar bra. Se sopii hyvin.
 • ta, tar, tog, tagit ottaa
 • Jag tar dem. Otan ne.
 • Vad kostar det? Mitä se maksaa?
 • Det blir Se tekee
 • betala kontant maksaa käteisellä
 • betala med kort maksaa kortilla
 • slå in koden näppäile tunnusluku
 • hemma kotona
 • ge, ger, gav, gett antaa
 • syskon, syskonen sisarukset
 • lite pengar vähän rahaa
 • packa, packar, packade, packat pakata
 • ringa, ringer, ringde, ringt soittaa
 • berätta, berättar, berättade, berättat kertoa
 • äntligen vihdoin
 • skulle träffas tapaisivat
 • ett spår raide

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nyckel-7-stycke-7-i-biljettluckan.10416544.html

Dela