Nybörjarfraser

Övningen är skapad 2019-10-25 av cissantrieb. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hej, hur mår du? Hallo, wie geht's?
 • Tack, bra! Danke, gut!
 • Vad heter du? Wie heißt du?
 • Jag heter... Ich heiße...
 • Var bor du? Wo wohnst du?
 • Jag bor i Motala. Ich wohne in Motala.
 • Hur gammal är du? Wie alt bist du?
 • Jag är tolv år gammal. Ich bin zwölf Jahre alt.
 • Jag är elva år gammal. Ich bin elf Jahre alt.
 • I vilken klass går du? In welche Klasse gehst du?
 • Jag går i klass 6. Ich gehe in Klasse sechs.
 • Lär du dig tyska? Lernst du Deutsch?
 • Ja, jag lär mig tyska. Ja, ich lerne Deutsch.
 • Jag måste gå. Ich muss gehen.
 • Hejdå! Tschüs!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nyborjarfraser.9343586.html

Dela