Numeros 10-20 y frases

Övningen är skapad 2017-12-18 av mascaro. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • diez tio
 • once elva
 • doce tolv
 • trece tretton
 • catorce fjorton
 • quince femton
 • dieciseis sexton
 • diecisiete sjutton
 • dieciocho arton
 • diecinueve nitton
 • veinte tjugo
 • él tiene quince años han är femton år
 • vivo en Karlstad pero soy de España jag bror i Karlstad men jag är från Spanien
 • yo tengo un hermano y una hermana jag har en bror och en syster
 • ¿Cuántos años tiene él? Hur gammal är han?
 • ¿Dónde vives? Var bor du?
 • me llamo Adrian. Soy de Suecia jag heter Adrian. Jag är från Sverige
 • ¿tienes hermanos? har du syskon?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/numeros-10-20-y-frases.7901772.html

Dela