Numbers 0-20

Övningen är skapad 2018-09-03 av zusanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • noll zero
 • ett one
 • två two
 • trre three
 • fyra four
 • fem five
 • sex six
 • sju seven
 • åtta eight
 • nio nine
 • tio ten
 • elva eleven
 • tolv twelve
 • tretton thirteen
 • fjorton fourteen
 • femton fifteen
 • sexton sixteen
 • sjutton seventeen
 • arton eighteen
 • tjugo twenty

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/numbers-0-20.8341674.html

Dela