ntty723

Övningen är skapad 2023-09-20 av ntty. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Deutsch tyska
 • Englisch engelska
 • Mathe matte
 • Erdkunde geografi
 • Sozialkunde samhällskunskap
 • Sport idrott
 • Biologi biologi
 • Technik teknik
 • Werken träslöjd
 • Handarbeit syslöjd
 • Schwedisch svenska
 • ... ist mein Lieblingsfach ... är mitt favoritämne
 • ... ist mein bestes Fach ... är mitt bästa ämne
 • aber men
 • nicht inte
 • interessant intressant
 • toll toppen
 • nett trevlig
 • nützlich nyttig
 • langweilig långtråkig
 • schwer svårt
 • ganz okay helt okej
 • so einigermaßen så där
 • Kunst bild
 • Ich mag ... Jag gillar ...
 • denn eftersom
 • Wann haben wir ... När har vi ...
 • Wir haben ... Vi har ...
 • bis tills
 • Uhr klocka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ntty723.11675185.html

Dela