Np steg 4 läsa del 3

Övningen är skapad 2017-03-21 av gracias. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • supimos visste vi
 • terremoto jordbävning
 • alcanzar uppnått
 • incluso inklusive
 • lejos långt borta
 • cerca nära
 • suave mjuk
 • sobrevivir överleva
 • latir bulta
 • dueña ägare
 • lugar plats
 • a menudo ofta
 • apostar vadslå
 • brujo häxa
 • aconsejar rådge
 • tamaño storlek

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/np-steg-4-lasa-del-3.7210474.html

Dela