NP - Native Languages

Övningen är skapad 2019-09-15 av bellafonte. Antal frågor: 30.




Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • invånare, inföding; ursprunglig, inhemsk native
 • modersmål native language
 • stam tribe
 • enligt according to
 • återstående, resterande remaining
 • utrotad, utdöd extinct
 • decennium decade
 • bevara preserve
 • överlevnad survival
 • arv heritage
 • regering government
 • avlägsna remove
 • närvara attend
 • återvända return
 • förväntades, förväntas be expected to
 • utveckla develop
 • samhälle; organisation; förening society
 • fortsätta /att/ continue to
 • stöd; stödja support
 • bilda, utbilda educate
 • passa in fit in
 • seder, traditioner customs
 • lära sig learn
 • lära /ut/ teach
 • njuta av enjoy
 • fastän although
 • viktig/t/ important
 • komma ihåg remember
 • besöka visit
 • internatskola boarding school

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/np-native-languages.9234854.html

Dela