Нові слова

Övningen är skapad 2022-05-19 av Tomei. Antal frågor: 59.
Välj frågor (59)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bor живе
 • arbetar працює
 • där там
 • ikväll ввечері
 • ska komma прийде
 • han har має, у нього є
 • mormor бабуся (мамина мама)
 • glad радий
 • brukar зазвичай
 • ett hus дім, будинок
 • mjuk м'який
 • säng ліжко
 • när коли
 • trött втомлений
 • sover спить
 • ledig вільний
 • tycker om полюбляє, любить, подобається
 • glass морозиво
 • ska köpa купить, придбає
 • sedan потім
 • ute на вулиці
 • solen сонце
 • regnar йде дощ
 • tandläkaren дантист
 • ont біль
 • tand зуб
 • ser бачить
 • har ett hål (i tanden) має дірку (в зубі)
 • lagar лікує, ремонтує, готує їжу
 • pengar гроші
 • men але
 • kostar коштує
 • söndag неділя
 • lite svårt важкувато
 • vacker гарний
 • väder погода
 • skönt гарно, приємно
 • att vara ute прогулюватися по вулиці
 • Det här är Це
 • går ut виходжу
 • tänker думає
 • vill хоче
 • värme тепло
 • häst кінь
 • den воно
 • ibland інколи
 • tävla змагатися
 • tillsammans разом
 • mycket, många багато
 • går іде
 • bio (biograf) кінотеатр
 • träffas зустрічається
 • vaknar прокидається
 • vill хоче
 • efter після
 • gärna з радістю
 • kaka печиво
 • eller або
 • kanske мабуть

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/novi-slova.10968233.html

Dela

Annonser