n'oubliez pas les paroles C2

Övningen är skapad 2019-06-19 av fohet. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • glömma oublier
 • orden, sångtexten les paroles
 • alla dagar tous les jours
 • förutom sauf
 • man måste, man skall il faut
 • sjunga chanter
 • som, såsom comme
 • man måste on doit
 • minnas, komma ihåg se souvenir de
 • en sång une chanson
 • en tävling une compétition
 • föregå précéder
 • mästare maestro
 • börja att commencer à
 • välja choisir
 • mellan entre
 • tema thème
 • enklast le plus facile
 • svårast le plus difficile
 • vara värd vaut
 • hitta, finna trouver
 • ord mot
 • saknas, fattas manquer
 • sedan, därefter ensuite
 • i turordning à tour de rôle
 • bara, ensam, endast seul
 • utan sans
 • blir devient
 • sista, senaste dernier, dernière
 • nivå niveau
 • svårighet difficulté
 • leda (ett teveprogram) animer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/noubliez-pas-les-paroles-c2.9100640.html

Dela