Norska (duolingo) 2

Övningen är skapad 2017-08-12 av emetesfaye. Antal frågor: 150.
Välj frågor (150)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tisdag och onsdag tirsdag og onsdag
 • lördag och söndag lørdag og søndag
 • januari och februari januar og februar
 • vardagar hverdager
 • maj, juni mai, juni
 • december desember
 • björnen bjørnen
 • vi kommer till er vi kommer til dere
 • augusti august
 • sommaren sommeren
 • ett datum en dato
 • vintern vinteren
 • datumet datoen
 • vi simmar på somrarna vi svømmer på somrene
 • en författare en forfatter
 • en präst en prest
 • en kyrka en kirke
 • läkarna legene
 • min syster pluggar søsteren min studerer
 • en teater et teater
 • en skådespelerska en skuespillerinne
 • skådespelare skuespillere
 • brandmannen brannmannen
 • en bonde en bonde
 • busschauffören bussjåføren
 • ingenjör ingeniør
 • en intervju et intervju
 • arbetslösa arbeidsledige
 • en bra ansökan en god søknad
 • cv cv
 • byrån byrået
 • vikarie vikar
 • övertid overtid
 • hon jobbar hun jobber
 • fritiden fritiden
 • resebyrå reisebyrå
 • det är svårt det er vanskelig
 • att göra å lage
 • fönster vindu(er)
 • våran hund hunden vår
 • tenderar pleier
 • tenderar att vara snäll pleier å være snill
 • jag vill bli jeg vil bli
 • att laga mat å lage mat
 • vill du följa med? vil du bli med?
 • att se å se
 • att skriva å skrive
 • betala betale
 • att äta å spise
 • att köpa å kjøpe
 • att komma ihåg å huske
 • jag minns dig jeg husker deg
 • kan du hitta? kan du finne?
 • att hitta/finna å finne
 • att sova å sove
 • jag måste tvätta mig jeg må vaske meg
 • att tvätta å vaske
 • trevligt att träffas hyggelig å møte deg
 • min son sønnen min
 • att lära å lære
 • killen vill inte gå hem gutten vil ikke dra hjem
 • att använda å bruke
 • de vill lära sig norska de vil lære seg norsk
 • regna regne
 • att bestämma å bestemme
 • att hyra å leie
 • att välja å velge
 • att höra å høre
 • att lyssna å lytte
 • att löpa/springa å løpe
 • att läsa å lese
 • att tänka å tenke
 • att förklara å forklare
 • att ändra å endre
 • ge mig gi meg
 • att fortsätta å fortsette
 • att plugga/studera å studere
 • att börja/starta å begynne
 • att sjunga å synge
 • att stå å stå
 • att dansa å danse
 • prova prøve
 • vill ni prova? vil dere prøve?
 • att tro å tro
 • att förlora å miste
 • att försöka å forsøke
 • att öppna å åpne
 • att stänga å stenge
 • gränserna grensene
 • killen tänker på tjejen gutten tenker på jenta
 • flickan öppnar brevet jenta åpner brevet
 • det smakar kyckling det smaker av kylling
 • pojken ringer gutten ringer
 • mannen väntar mannen venter
 • min mamma mammaen min
 • hon räddar mig hun redder meg
 • de ger henne de gir henne
 • att slå å slå
 • att önska å ønske
 • jag önskar mig jeg ønsker meg
 • behöver jag? behøver jeg?
 • behöver trenger
 • stämmer det? stemmer det?
 • hon känner hun føler
 • att känna å kjenne
 • jag slutar jeg slutter
 • vad säger han? hva sier han?
 • vad letar ni efter? hva leter dere etter?
 • jag fryser jeg fryser
 • tjejen vilar jenta hviler
 • klämmer klemmer
 • det verkar bra det virker bra
 • orkar inte orker ikke
 • hon bär hun bærer
 • finns jag? finnes jeg?
 • undrar undrer
 • att lita å stole
 • jag litar på honom jeg stoler på ham
 • min klocka stannar hela tiden klokka mi stanser hele tiden
 • utbildning utdanning
 • ett flygplan et fly
 • jobba jobbe
 • apotekaren farmasøyten
 • författare skribent
 • servitör servitør
 • eller eller
 • om vi vill hvis vi vil
 • som som
 • men men
 • när når
 • att at
 • tills inntil
 • skrattar ler
 • upp till en vecka inntil en uke
 • för att fordi
 • medan mens
 • även om selv om
 • föremål gjenstandene
 • mattan matten
 • lådor esker
 • låda ekse
 • papperskorg søppelet
 • sopor søppel
 • fabriken, materialet stoffet
 • exakt nøyaktig
 • fortfarande fremdeles
 • nära nær
 • förmodligen, troligen sannsynligvis
 • långt bort langt unna
 • absolut absolutt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/norska-duolingo-2.7362430.html

Dela