Nordsamiska Vecka 4 verb

Övningen är skapad 2021-01-29 av HannaStroh. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ollet
 • guođohit låta renarna beta
 • bisánit stanna
 • beassat lossna
 • luoitilit släppa hastigt
 • váldit ta
 • doalvut föra/ta bort
 • vuolgit fara
 • hoigat knuffa
 • oažžut
 • geahččalit försöka, prova
 • fierrat rulla, rasa ned
 • sorbmet mörda, döda
 • bidjat he
 • gaikkut riva, slita
 • lávet bruka
 • čáhkat rymmas, få plats
 • darvánit fastna
 • čiekčat sparka
 • dahkat göra
 • boradit äta
 • geargat bli färdig
 • guohtut beta
 • álgit börja

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nordsamiska-vecka-4-verb.10252430.html

Dela