No v.18

Övningen är skapad 2023-05-03 av khelley09. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Syror Grupp av ämnen med en gemensam egenskap-sura och frätande. När en syremolekyl hamnar i vatten delas den upp i en positiv laddad vätejon (H+) och en negativ jon, vätejonen gör att det blir surt.
  • Baser Kan ta bort det sura från syror. Frätande när de är koncentrerade. Häller en bas i vatten bildas hydroxidjoner (OH-)
  • Neutralisation Reaktionen när en syra och en bas tar ut varandra. Under reaktionen slår sig vätejoner och hydroxidjoner samman till vattenmolekyler. Kvar blir joner i lösningen om man låter vattnet avdunsta bildas en salt.
  • Indikator Ämne som byter färg när det kommer i kontakt med syror och baser
  • pH-skalan En sifferskala talar hur sur eller basisk en lösning är. I pH-skalan betyder varje steg att antalet vätejoner eller hydroxidjoner ändras 10 gånger.
  • Salter Är kemiska föreningar som är byggda av joner. Miljontals av dessa joner sitter ihop i ett nätverk som kallas en kristall.
  • Oxider Förening mellan syre och ett annat atomslag, finns 2 typer. Oxider av icke metaller är uppbyggda av atomer och ofta gaser. Oxider av metaller är byggda av metalljoner och syreatomer och fasta ämnen. Metalloxiderna är jonföreningar som salter, sitter metalljonerna och oxidjonerna ihop i jättestora nätverk.
  • Fällning Bildas i en lösning och faller ner till botten. Vissa salter löser sig lätt i vatten, andra är svårlösliga (som kalciumkarbonat) och faller ner till botten av vattenlösningen när de bildas
  • Försurning En del av de föreningar som vi släpper ut i luften gör att regnet blir surt, kan leda till att marker och sjöar blir för sura och skadar djur och växter. Försurning kan motverkas med baser som kalk som neutraliserar syror.
  • Supersyror Är så starka att de kan tvinga ämnen som inte alls är baser att ta upp vätejoner. Så sätt kan man åstadkomma speciella kemiska reaktioner.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/no-v-18.11527916.html

Dela