No More Holidays!

Övningen är skapad 2019-12-02 av Linnea0429. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ödemark wilderness
 • stridsvagn tank
 • smita undan cop out
 • ha mod nog have the nerve
 • campingbuss van
 • kräkas puke
 • erbjuda offer
 • i misär in misery
 • dessutom besides
 • hålla ett öga på keep an eye on
 • lömsk sneaky
 • förklara explain
 • vare sig... eller whether ...or
 • idiotiskt screwed-up
 • dumskalle airhead
 • till toaletten to the john
 • stor gråbjörn grizzly bear
 • vara skild be divorced

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/no-more-holidays.9497617.html

Dela