NO luft

Övningen är skapad 2019-11-26 av Kairo71. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tunn luft luften innehåller inte lika mycket syre
 • molekyl Två eller flera atomer tillsammans. De kan vara av samma sort eller av olika ämnen.
 • syre Det finns 21 % av det i luften. Vi behöver det för att leva. Det bildas i fotosyntesen. Kemisk beteckning O. Brinner lätt.
 • växthuseffekten Uppvärmning av jordytan pga att inte alla solens strålar som kom in kommer ut.
 • kemisk beteckning En förkortning för ett ämne
 • koldioxid Gas som finns i luften. Gasen som vi andas ut.
 • kväve Det sjätte vanligaste grundämnet i universum och det ämne som är vanligast i luften som vi andas.
 • atmosfären Ett tunt lager runt jorden som skyddar oss från olika saker, t ex strålning, och den gör att vi lever eftersom det finns luft i den.
 • Kemisk beteckning N kväve
 • Kemisk beteckning O syre
 • molekyl när två eller flera atomer sitter ihop
 • atom Små, små delar som allt är uppbyggt av
 • metangas exempel på en växthusgas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/no-luft.9477810.html

Dela