NO kemi kemiska beteckningar

Övningen är skapad 2018-10-16 av MightyMaul. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Järn Fe
 • Zink Zn
 • Koppar Cu
 • Guld Au
 • aluminium Al
 • Titan Ti
 • Magnesium Mg
 • Platina Pt
 • Väte H
 • Syre O
 • Kol C
 • Kväve N
 • Fosfor P
 • Kalium K
 • Natrium Na
 • Svavelsyra H2SO4
 • Saltsyra HCl
 • Salpetersyra HNO3
 • Kolsyra H2CO3
 • Natriumhydroxid NaOH
 • Kaliumhydroxid KOH
 • Vätejon H+
 • Hydroxidjon OH-
 • Natriumklorid NaCl
 • Natriumjon Na+
 • Kloridjon Cl-
 • Silver Ag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/no-kemi-kemiska-beteckningar.8572593.html

Dela