NO Kemi grundämnen och metaller

Övningen är skapad 2018-10-19 av MightyMaul. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Järn Fe
 • Koppar Cu
 • Aluminium Al
 • Titan Ti
 • Magnesium Mg
 • Zink Zn
 • Guld Au
 • Platina Pt
 • Silver Ag
 • Var finns järn? Järn finns i jordskorpan i kemiska föreningar med syre eller svavel
 • Var finns koppar? Förr grävde man efter koppar i en gruva i Falun men nu finns koppar oftast i våra elkablar och sladdar för att koppar leder elektrisk ström bra
 • Var finns det aluminium? I jordskorpan där den oftast är bunden till syreatomer
 • Var finns titan? Titan finns och används oftast i ditt skelett
 • Var finns magnesium? Magnesium används i bilar för att hålla nere vikten
 • Var finns zink? Zink finns oftast på metaller som på bilar och liknande för att skydda mot att metallen oxiderar
 • Var finns guld? Guld finns oftast i smycken och kretskort i datorer
 • Var finns platina? Platina finns i jordskorpan och i smycken
 • Var finns Silver? Silver finns oftast i smycken och kan finnas i elkontakter och elektronikkretsar för silver leder ström bra
 • Väte H
 • Syre O
 • Kol C
 • Kväve N
 • Fosfor P
 • Klor Cl
 • Kalium K
 • Natrium Na
 • Vad har metaller för egenskaper? Alla har en blank yta, alla leder värme, alla leder elektrisk ström, de flesta är tunga och hårda, dom flesta kan formas utan att gå av, dom flasta har höga smält punkter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/no-kemi-grundamnen-och-metaller.8560493.html

Dela