NL1012 - siffror

Övningen är skapad 2021-04-13 av hannesbj. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • één ett
 • twee två
 • drie tre
 • vier fyra
 • vijf fem
 • zes sex
 • zeven sju
 • acht åtta
 • negen nio
 • tien tio
 • elf elva
 • twaalf tolv
 • dertien tretton
 • veertien fjorton
 • vijftien femton
 • zestien sexton
 • zeventien sjutton
 • achttien arton
 • negentien nitton
 • twintig tjugo
 • dertig trettio
 • veertig fyrtio
 • vijftig femtio
 • zestig sextio
 • zeventig sjuttio
 • tachtig åttio
 • negentig nittio
 • honderd hundra
 • duizend tusen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nl1012-siffror.10384451.html

Dela