Nk prov begrepp

Övningen är skapad 2023-09-16 av Aler13. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Bevisbörda = Bevisbördan ligger hos den som försöker bevisa något, alltså att den som hävdar att något är på ett visst sätt måste kunna bevisa det.
 • Det grundläggande attributionsfelet = Att förklara ett problem, fel eller egenskap genom att konstatera att något är på ett visst sätt.
 • Distinktion Bias = När du övervärderar eller undervärderar skillnader mellan objekt, observationer eller händelser.
 • Empiriska data = Är den datan som insamlats genom upplevelser med sinnen, snarare än att tänka (vi kan inte säga något konkret om saker vi inte upplevt)
 • Faktaresistens = Är att man inte låter sin uppfattning påverkas av fakta runt om.
 • Fallasi = Logiska argumentationsfel som man bör hålla utkik efter.
 • Falsifierbarhet = Möjligheten att beskriva ett sammanhang där ett givet påstående kan visa sig falskt
 • Frågeställning = Formulerad som en fråga och anger syftet med en undersökning.
 • Hypotes = En teori om vad ett experiment kommer resultera i.
 • Konfirmationsbias = Att man ser det man vill se och missar det man vill se.
 • Experimentgrupp = En grupp som utsätts för en viss påverkan.
 • Kontrollgrupp = Utsätts inte för någon påverkan och är den grupp som jämförs med experimentgruppen.
 • Korrelation och kausalitet = Korrelation är när 2 saker händer samtidigt och kausalitet är att de orsakar varandra.
 • Kvalitativ metod = Exempelvis intervjufrågor som inte är mätbara i siffror (humanvetenskap).
 • Kvantitativ metod = när man söker mätvärden eller siffror på svar till sina frågor (vetenskap).
 • Placeboeffekt = när man via själen eller hjärnan påverkar ett sjukdomsförlopp, tror att något fungerar.
 • Pseudovetenskap = Åsikter och felaktiga studier som presenteras som att det är väl genomförd vetenskap.
 • Replikerbarhet/repeterbarhet = En studie ska kunna göras på samma sätt vid ett annat tillfälle och få samma resultat.
 • Survivors bias = man prioriterar att lyssna och dra slutsatser från de som klarat sig igenom något snarare än de som inte klarat något.
 • Vetenskapligt förhållningssätt = man är beredd på att ompröva och ifrågasätta inarbetade arbetssätt när man planerar, utför och utvärderar sitt experiment.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nk-prov-begrepp.11667996.html

Dela