News 2

Övningen är skapad 2013-12-08 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • require begära
 • skill skicklighet
 • bulletin rapport
 • cue replik
 • snappy kvick
 • accurate noggrann
 • challenge utmaning
 • introduce inleda
 • contain innehålla
 • surname efternamn
 • reveal avslöja
 • attention uppmärksamhet
 • gossip skvaller
 • tricky svår
 • notice board anslagstavla
 • create skapa
 • available användbar
 • event händelse
 • damage skada
 • award belöning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/news-2.3322405.html

Dela